Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdania i raporty element menu 2021-06-17 12:58:59 MODYFIKACJA
Sprawozdania i raporty element menu 2021-06-17 12:58:54 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2021-06-17 12:58:38 UTWORZENIE
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-29 14:08:55 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-29 14:08:55 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-29 14:07:56 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-29 14:07:56 MODYFIKACJA
Raport ostanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 plik 2021-03-29 14:05:49 MODYFIKACJA
Raport ostanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 plik 2021-03-29 14:01:36 UTWORZENIE
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:26:47 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:26:47 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:23:26 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:23:26 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:22:23 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2020-11-02 12:22:23 MODYFIKACJA