Udostępnianie dokumentacji

Dokumentację indywidualną udostępnia się na zewnątrz zakładu w formie kopii, wyciągów bądź odpisów. Sporządzanie następuje na koszt wnioskodawcy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ratajczak Małgorzata
(2004-03-31 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ratajczak Małgorzata
(2005-06-22 13:05:23)