Deklaracja dostępności

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zla-zmigrod.ibip.wroc.pl/public/


 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


 • zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości


 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jakub Cecki.

 • E-mail: pzzla@pzzla.pl

 • Telefon: 71-385-35-14

 

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

 • Adres: ul.Lipowa 4

   55-140 Żmigród

 • E-mail: pzzla@pzzla.pl

 • Telefon: 71-385-35-14

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna


 • Siedziba Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku..

 • Budynek posiada pięć wejść do budynku. Do dwóch wejść można się dostać wprost z poziomu terenu – jednak tylko jedno umożliwia skorzystanie z windy w celu dostania się na wszystkie użytkowane kondygnacje, drugie posiada barierę w postaci schodów. Trzecie wejście do punktu szczepień posiada zamontowaną platformę umożliwiającą samodzielnie dostanie się do budynku. Pozostałe wejścia do budynku posiadają barierę w postaci schodów.

 • Rejestracja znajduje się na parterze. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

 • Przed budynkiem, wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe.

 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Winda w budynku umożliwia przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty pacjenta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 71 385 25 14 lub pisać pzzla@pzzla.pl

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego posiada trzy oddziały zamiejscowe w Barkowie, Korzeńsku i Barkowie.


Wiejski Ośrodek Zdrowia w Barkowie

 • brak udogodnień dla niepełnosprawnych

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Korzeńsku

 • brak udogodnień dla niepełnosprawnych

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku

 • system przywoławczy z zewnątrz budynku przychodni w celu umówienia wizyty domowej

 • brak innych udogodnień dla niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

     

Ułatwienia

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,

 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

          

Inne informacje i oświadczenia 

Serwis BIP Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

 

 

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan w dniu 01.01.2021

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ratajczak Małgorzata
(2020-10-30 14:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ratajczak Małgorzata
(2021-03-29 14:08:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki