Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2019-12-11 12:12:47 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:12:27 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:12:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2019-12-11 12:12:21 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe "Obsługa prawna PZZLA w Żmigrodzie" element menu 2019-12-11 12:12:06 USUNIĘCIE
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:10:54 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:10:54 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:09:53 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:09:53 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO', 'id_document' => '38660', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (id: 2221)', 'visible' => 't', ) element menu 2019-12-11 12:07:16 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:07:15 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO', 'id_document' => '38660', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (id: 2221)', 'visible' => 't', ) element menu 2019-12-11 12:06:42 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:06:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zapytanie ofertowe "Obsługa prawna PZZLA w Żmigrodzie"', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 't', ) element menu 2019-12-11 12:06:18 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:06:17 MODYFIKACJA