Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2019-12-11 12:15:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:15:44 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:15:44 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:15:39 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:15:39 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:15:36 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:15:36 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2019-12-11 12:15:19 UTWORZENIE
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2019-12-11 12:14:58 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:14:58 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:14:31 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe dokument HTML 2019-12-11 12:14:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zapytanie ofertowe "Obsługa prawna PZZLA w Żmigrodzie"', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_document' => '202982', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:13:03 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2019-12-11 12:13:02 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_document' => '202982', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO (id: 125072)', 'visible' => 'f', ) element menu 2019-12-11 12:12:47 MODYFIKACJA